शुक्रवार, २३ मे, २०१४

विषाद...!

 

जाणीवेने स्वप्नांना कधी

ओळखूनही जागवले नाही

जगण्याने ओरखडले तरी

स्वप्नांनी नागवले नाही…!