शुक्रवार, १८ जुलै, २०१४

सूज्ञ...!

 

सूज्ञ कुठला कळत नाही
डावा कि उजवा मेंदू
बुद्धी चक्रात अडकलेली
अन मन खुशालचेंडू…!