सोमवार, ३० जुलै, २०१२

घाव...!


कल्पनेच्या पंखांना

स्वप्नांचा गाव हवा

टळटळीत  वास्तवाला

ठसठसणारा घाव नवा...!

रविवार, १५ जुलै, २०१२

कोंब...!


आदिम भुकेचा डोंब

जणू सर्वत्र दाटलेला

अस्फुट तृषार्त कोंब

अन वर्षाव आटलेला...!

मंगळवार, १० जुलै, २०१२

अपरोक्ष...!


चुकण्याला अंत नाही

शिकण्याला नाही क्षती

प्रज्ञेच्या अपरोक्ष

मनोज्ञ मूढ मती...!