मंगळवार, २९ ऑक्टोबर, २०१३

सांत्वन...!

 
हरपले जे अनमोल छत्र त्या
 
विदग्ध क्षतींना भराव नाही…
 
संवेदनांच्या हिंदोळ्यावर झुलता,
 
सांत्वनाचा माझा स्वभाव नाही…!
 
[सन्मित्र मिलिंदच्या पितृवियोगाच्या दु:खात सहभागी अमुक एक]

शुक्रवार, २५ ऑक्टोबर, २०१३

'अस्मि'...!

 

तुका आकाशाएवढा तरी
उरला उपकारा पुरता…
किडा मुंगी जीव तुझा
तोही 'अस्मि'ने झुरता…?

शुक्रवार, १८ ऑक्टोबर, २०१३

सृजन…!

 

नदीचे वाहणे, झऱ्याची झुळझुळ
पक्षांचे कूजन… पानोपानी
जाणिवेचे जगणे, हळवी कुजबूज
क्षणांचे सृजन… मनोमनी…!

गुरुवार, १७ ऑक्टोबर, २०१३

मोल…!

 
 वाहत्या पाण्याला
जगण्याचे मोल…
साचल्या डबक्यात
शेवाळाची ओल…!

गुरुवार, १० ऑक्टोबर, २०१३

'अर्थ'...!

 

जगण्याला अर्थ होता
तेव्हा गणित समजले नाही...
व्यवहाराचा 'अर्थ' उमजता
जगणे नि:संदर्भ नाही...!

शनिवार, ५ ऑक्टोबर, २०१३

नवरस...!

 
दुर्गा शक्ती अम्बा माया
 
रूपे तुझी कोटी कोटी...
 
लक्ष्मी सरस्वती देवी
 
नवरस तुझ्या घटी पोटी...!