शनिवार, २५ ऑगस्ट, २०१२

अलवार...!

 
माझे असणे माझे गाणे 

माझे तगणे माझे फुलणे

अवचित सुर्हुदांच्या सदिच्छेने

माझे उमलून अलवार होणे...!

रविवार, ५ ऑगस्ट, २०१२

ऋतू...!


ऊन पावसाचा खेळ

हिरव्या रानोमाळी

उपजीविकेचा ऋतू

उन्मेषांच्या भाळी...!