बुधवार, ३१ जुलै, २०१३

सराव…!

 
जीवनेच्छा उत्कट होती
 
पण मी जगलोच नाही…
 
तरण्याचा केला सराव
 
तरी मी तगलोच नाही…!

मंगळवार, ३० जुलै, २०१३

कण कण...!

 
जगण्याची तडफड
 
उडण्याची फडफड
 
एवढासा उर
 
धपापे किती…
 
 
मानगुटीवर भूत
 
पायाखाली वाळू
 
कण कण निसटता
 
भविष्याची भिती…!

सोमवार, २९ जुलै, २०१३

ओंजळ…!

 
नामाचा गजर
 
भक्तीचे सोंग
 
भोगण्याची सक्ती
 
अभोगी किती…
 
 
नीतीचा बाजार
 
जगण्याचे ढोंग
 
मूठ झाकलेली
 
अन ओंजळ रिती…!

रविवार, २८ जुलै, २०१३

भ्रमिष्ठ…!

 
शब्दांचे बुडबुडे
 
शब्दांचा रतीब
 
शब्दशर नाठाळ
 
गर्विष्ठ किती…
 
 
जाणीवांचे भेंडोळे
 
स्पंदनांचा हुंकार
 
संवेदना घायाळ
 
भ्रमिष्ट मती…!

सोमवार, २२ जुलै, २०१३

अमृत...!

 
ये तन विषकी बेलारी
 
गुरु अमृतकी खान
 
शिश दिये जो गुरु मिले
 
तो भी सस्ता जान…!
 
 
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा…!

शुक्रवार, १९ जुलै, २०१३

श्वासही...!

 
जगण्याचे भान त्यांचे
 
अपरिमित ढळलेले…
 
श्वासही त्यांनी जणू
 
लाभातच वळलेले…!

बुधवार, १७ जुलै, २०१३

गंध...!

 
पाऊस असा ठिबकत
 
बरसून उरलेला…
 
गंध तिचा उत्कट
 
पसरून मुरलेला…!

बुधवार, ३ जुलै, २०१३

बिंब...!

 
ज्याची जेवढी खिडकी
 
तेवढे त्याचे आकाश…
 
जाणीवेच्या बिंबातून
 
व्यासाइतका प्रकाश…!