शुक्रवार, ३१ मे, २०१३

मस्ती...!

 

जगणे सोपे झाले असते

हरघडी थोडे वाकून

मोडण्याची नडली मस्ती

वांझ पौरुष राखून…!

शनिवार, २५ मे, २०१३

विभ्रम...!

 
जगणे फुलून यावया
 
जाणीवांनी गहीरे व्हावे
 
विभ्रमांनी उन्मळून
 
विषादांना बहिरे व्हावे…!

शुक्रवार, २४ मे, २०१३

गुंतागूंत...!

 

वेगळे, विरक्त आणि गढूळ

घडते काही नक्की आहे…

माझ्या असण्याची गुंतागूंत

आणि त्यांची घडण पक्की आहे…!

बुधवार, २२ मे, २०१३

शर्थ...!

 
किनारा क्षितिजापल्याड
 
अन दर्या उधाणलेला
 
कागदी होडी, शीड बेगडी
 
शर्थीचा पण दोर ताणलेला...!

रविवार, १२ मे, २०१३

जोखड...!


माझ्याच जाणीवांना
शब्द जड होतात…
…की त्यांच्या संवेदना
जोखड होतात?

हिशोबात बसविणे
फसले तर…
नात्यांचे ताटवेही
शुष्क दगड होतात…?

मंगळवार, ७ मे, २०१३

मानभावी...!

 
कितीदा वाटले विचारावे,
 
नेहमीच कसे हो खुशीत…
 
एवढे मानभावी जगणे
 
घडते तरी कुठल्या मुशीत…?

बुधवार, १ मे, २०१३

संतत...!

 
 
संतत या प्रवाहात
 
थांब्याचा पत्ता नाही
 
मी थांबलो तरी
 
सावली खळाळत वाही…!