गुरुवार, १० ऑक्टोबर, २०१३

'अर्थ'...!

 

जगण्याला अर्थ होता
तेव्हा गणित समजले नाही...
व्यवहाराचा 'अर्थ' उमजता
जगणे नि:संदर्भ नाही...!