रविवार, २ फेब्रुवारी, २०१४

धर्म...!


आपापला स्वार्थ जपणे

इथला एकुलता धर्म आहे

कणाहीन 'यशस्वी' जगण्याचे

इतुकेच मर्म आहे…!