शनिवार, १४ फेब्रुवारी, २०१५

व्हँलेन्टाइन डे...!


'काळ' बदलता 'वेळ' बदलली
कुणी जाइना गुलाबाच्या वाटे
यंदा व्हँलेन्टाइनचा साज नवा
कमळाला घड्याळाचे काटे...!