शुक्रवार, १५ जानेवारी, २०१६

संक्रमण...?

गुळावर तिळाची
व्हर्च्युअल भक्ती,
व्हॉट्सऍप संक्रमणात
गोड बोलण्याची सक्ती…सर्व व्हॉट्सऍप तथा समस्त व्हर्च्युअल वर्कर्सना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा!
आणि संक्रमणाच्या निमित्ताने वैभवच्या शब्दात एक (प्र?)वचन…

तुम्ही व्हॉट्सऍपवर आहात ना...? 
...मग मी तुमचा आहे!

मी तुम्हाला रोज सकाळी फुलं पाठवेन, श्लोक पाठवेन…
वारंवार माझा डीपी बदलून या क्षणी मी कसा आहे ते दाखवेन!

मी पिंग करेन, नज करेन, 
अहोरात्र तुम्हाला जज करेन…
तुम्ही कुठलाही मेसेज फॉर्वर्ड केलात 
की मी वाचण्याआधी छान म्हणेन, 
त्या ओळी  तुमच्या स्वत:च्या असतील तर महान म्हणेन…!

सतत नमस्कार, सतत हसरा चेहरा, 24x7सस्मित सेवा…
पण तुम्ही व्हॉट्सऍप वर आहात ना…? हां… मग मी तुमचा आहे…!

मी शॉर्ट बोलतो पण स्वीट बोलतो,
मला पूर्ण शब्द टाईप करायचा वीट येतो…
मला कानामात्रा, वेलांटी, उकार यांच्याशी घेणं देणं नाही… 
म्हणणं कळल्याशी मतलब, हं स्मायली चुकली नाही पाहिजे
नाहीतर मात्र गहज़ब!

मी सर्व गृपमधे हजर आहे,
माझी सगळ्यांच्या वाढदिवसांवर नजर आहे…
मला माहीत नाही हे बरोबर की चूक आहे,
पण मी सर्वात आधी RIP लिहायला उत्सुक आहे…!

मला अहोरात्र हे सिध्द करायचं आहे 
की प्रत्येक विषयावर मला ओपिनियन आहे,
मी एकटाच नाही माझ्यासोबत
व्हॉट्सऍपवरचा प्रत्येकजण आहे…!


मी आहे एकटेपणावरचा उतारा,
मी व्हर्चुअल लाटांसाठी व्हर्चुअल किनारा… 
मी इथेच असतो, कुठे कुठे जात नाही,
ही गर्दी खरी… ख-या गर्दीत ती बात नाही…!

ही माणसं, ह्या आयडीज, हे स्टेटस मेसेजेस 
हेच माझं विश्व आहे…
एकदां माझं म्हटल्यावर कोण बघत बसतो 
कोण दीर्घ आणि कोण ऱ्हस्व आहे…!

ही माझी एक्स्टेंडेड फॅमिली आहे…
हल्ली यातच माझी ओरिजिनल फॅमिली सामावली आहे!
हां , तिचा एक वेगळा असा ग्रुप आहे…
पण का होईना आम्हाला अजून एकमेकांचं अप्रूप आहे…!

त्यात आई आहे, ताई आहे
आणि आयुष्यात कधीही प्रत्यक्ष न भेटलेले
रक्ताचे अनेक नातेवाईक आहेत
पण त्यांनाही भेटू कधीतरी… काय घाई आहे…!

सध्या श्वास घ्यायला वेळ नाही,
इतकी माणसं जपायची म्हणजे पोरखेळ नाही…
नाही म्हणायला अधून मधून डोळे दुखतात, बोटं दुखतात… 
मन 'बास झालं हे खोटं जग' म्हणत आभासी वेशीवर अडतं
पण पुढच्याच क्षणी फोनवरती देवदर्शन घडतं…!

पाठोपाठ येतात अनेक पायरेटेड भक्तीरसपूर्ण गाणी…
देवाची करणी अन नारळात पाणी…!
मग मी प्रसन्न मनाने ती विंडो मिटतो
आणि इतर विंडोत तोच देव पेस्ट करत सुटतो…!

मी इथेच असतो, मी फक्त इथलाच आहे…
पण तुम्ही व्हॉट्सऍप वर आहात ना…?
हां…मग मी तुमचाच आहे…!