सोमवार, ७ मार्च, २०१६


मृत्युंजयाय रुद्राय
नीलकंठाय शम्भवे
अमृतेशाय शर्वाय
महादेवाय ते नम: II 

सर्व शिवभक्तांना महाशिवरात्रीच्या भक्तिपूर्वक शुभेच्छा…!