शनिवार, ३० सप्टेंबर, २०१७

नांदी तेजोत्सवाची...!


तेजाचा तमावर,
सुष्टांचा दुष्टांवर,
ज्ञानाचा अज्ञानावर,
सत्याचा असत्यावर,
मांगल्याचा अमंगलावर आणि
विवेकाचा विकारांवर
विजय साजरा करणाऱ्या
विजयादशमीच्या तेजोमय शुभेच्छा...

तमसो मा ज्योतिर्गमय...!