गुरुवार, २३ जानेवारी, २०१४

मर्म...!


वाटेत भेटल्या हरेक चकव्याने

दिले भान गुंतून सुटण्याचे

जाळ्यालाच उमगले जणू

मर्म माशाच्या घुसमटण्याचे…!