बुधवार, ११ जून, २०१४

चूक…!

 

अस्तित्वाच्या देही

जाणण्याची भूक

निर्गुणाच्या मनी

चिंतनाची चूक…!