सोमवार, ११ ऑगस्ट, २०१४

खात्री...!


 

मृत्यूची खात्री आहे
अन तुझ्यावर विश्वास
बघू या कोण आधी येते 
तू की शेवटचा श्वास…!