शुक्रवार, ८ ऑगस्ट, २०१४

झोके…!

 

देहाच्या बासरीला
षडरिपुंची भोके
उनाड झुळूक येता
मोहवितात झोके…!