गुरुवार, १३ नोव्हेंबर, २०१४

लोढणे...!

 

आहार निद्रा भय मैथुन
आदिम प्रेरणांचे लोढणे
गंध स्पर्श अर्थ जाणीवा
व्यर्थ परंपरागत ओढणे…!