शनिवार, १ नोव्हेंबर, २०१४

अमूर्त...!


जगण्याचे रंग ओसंडता
उमटले काही चित्ररूप
'अमूर्त' त्या चित्राला पण
ना ओळख ना स्वरूप …!