शुक्रवार, ५ जून, २०१५

सोयरी...!


वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे
पक्षी सुस्वरे आळविती || ध्रु ||

येणे सूखे रुचे एकांताचा वास
नहीं गुणदोष अंगा येत || १ ||

आकाश मंडप पृथ्वी आसन
रमे तेथे मन क्रीडा करी || २ ||

कथा कमण्डलु परवडी विस्तार
करोनी प्रकार सेवु रूचि || ३ ||

हरिकथा भोजन परवडी विस्तार ।
करोनि प्रकार सेवूं रुची ॥५॥

तुका म्हणे होय मनासी संवाद
अपुलाची वाद आपणासी || ४ ||