मंगळवार, १३ ऑक्टोबर, २०१५

खात्री…!


सजतील नाचतील
जागविण्या नवरात्री
तुझ्या जित्या रूपांना अंबे
हवी इथे सन्मानाची खात्री…!