शनिवार, १७ ऑक्टोबर, २०१५

पणती जपून ठेवा...!वाटेत फार काटे अंधार दाट दाट I
जाणे तुम्हांस पुढती शोधून त्यात वाट II १ II

म्हणुनीच लाविली मी पणतीत ज्ञानज्योत I
ही मार्गदर्शिका जी दावी तुम्हांस वाट II २ II

भडकावू नाही शकला भुरटा खट्याळ वारा I
विझवू बघे परंतु तिजला सुसाट वारा II ३ II

परि ना विझू दिली मी यत्ने कधी तियेला I
जपतो सदैव ज्योती देऊनिया निवारा II ४ II

देवो प्रकाश सर्वां पणती दिली तुम्हांला I
मंदावतेय ज्योती पणतीत स्नेह घाला II ५ II

वारा सुसाट सुटला हा दीप ना विझावा I
अंधार दाट आहे पणती जपून ठेवा II ६ II

टीप: गुरुवर्य डॉ. वि. ना. श्रीखंडे यांनी केलेल्या 'अंधार फार झाला - पणती जपून ठेवा'  ह्या काव्यमय उपदेशाचा काव्यमय कल्पना विस्तार.
                                                                   - डॉ. हेमंत विंझे, मुंबई