शुक्रवार, ८ एप्रिल, २०१६

चैत्र पालवी...!


नवे वर्ष,
नवा हर्ष
शुष्क जगण्यास
चैतन्याचा स्पर्श…

नवा उन्मेष,
नवी लव्हाळी
चैत्र पालवीची
नवी नव्हाळी…

नवे सृजन,
नवी नवलाई
चैत्र स्पर्शाने
सजली हिरवाई…

नवीन जरी सारे
सृष्टी तीच आहे,
वसंत फुलतांना
कोकीळ गात राहे…

नवे जग,
नवे जगणे
गुढीसह जपू या
समिष्टीचे तगणे…!