मंगळवार, १० मे, २०१६

ग्रेस...!


ज्याचे त्याने घ्यावे,
ओंजळीत पाणी 
कुणासाठी कुणी थांबू नये,

असे उणे नभ,
ज्यात तुझा धर्म,
माझे मीही मर्म स्पर्शू नये…! 

- ग्रेस
(माणिक सिताराम गोडघाटे)

गूढरम्य उत्कट अगम्यतेला 
७९ व्या जन्म(स्मृती)दिनी सलाम…!