मंगळवार, ३१ मे, २०१६

विग्रह...!


माझ्या मौनाचाही
म्हणे आवाज होतो
त्यांच्या काळजाचा
अन थरकाप होतो…!

भल्याबुऱ्याची चाड
हाच अपराध होतो
नेकीची चाहूल आणि
जो तो सावध होतो…!

सोंगे काढण्याचा इथे
नित्य उपचार होतो
भ्रष्ट व्यवहाराचा अन
मग शिष्टाचार होतो…!

सांभाळून विवेक
मी शांत राहतो
त्यांच्या लेखी पण
तो उन्माद होतो…!

लढलोही असतो पण
माझाच अर्जुन होतो
'धर्म' सांगतो सारथी
त्याचाही विग्रह होतो…!

माझ्या मौनाचाही
म्हणे आवाज होतो
त्यांच्या काळजाचा
अन थरकाप होतो…!