रविवार, २० नोव्हेंबर, २०१६

लढा...!


हार जीत ठरविण्याचे इथे
बदलले आहेत निकष काही...
दिसली ती फक्त झलक होती
त्वेषाने मी अजून लढ़लोच नाही...!

ज्या शिड्यांवरून गडगडली
माडी कचकड्याच्या दिखाव्याची...
भुलवले कितीदा मलाही, पण
पायरी ती मी कधी चढलोच नाही...!

गळून पडले उत्सवी मुखवटे अन
उसवली वीण जी विरलीच होती...
बेगडी सजावटीतून मिरविण्या
मी मुखवट्याआड दडलोच नाही...!

शस्त्र परजावीत त्यांनी आता
जी कोकरांचा काळ होती...
त्यांच्या वाराने जायबंदी होईल
इतका ठिसूळ मी घडलोच नाही...!