बुधवार, ९ नोव्हेंबर, २०१६

On a Different 'Note'...


यंदाच्या वर्षी बाप्पाने गाऱ्हाणे ऐकले म्हणायचे... 

ये रे ये रे पावसा 
तुला देतो पैसा 
पाऊस आला मोठा 
पैसा झाला खोटा...!