शनिवार, २८ जानेवारी, २०१७

प्रजासत्ताक ...!


सांभाळतो हरेक येथे
अस्मितेचा षंढ माज
सनातनी ठरतो ज्याला
राष्ट्रप्रेमाची दैवी खाज...

प्रजासत्ताक म्हणून लेवतो
निवडणूकीचा भरतारी साज II

जातीच्या तप्त तव्यावर
आपापली पोळी भाज
अस्वस्थ वर्तमानास शोभे
लोकशाहीचा जंगलराज...

प्रजासत्ताक म्हणून लेवतो
निवडणूकीचा भरतारी साज II

त्यांच्या निवडीस ना मूल्य
पण 'हिंद'पे वांझोटा नाज
ना गांधी कामास ये आता
स्वात्यंत्रवीर गुमनाम आज...

प्रजासत्ताक म्हणून लेवतो
निवडणूकीचा भरतारी साज II

संस्कृती न राखू आम्ही भले
राखू प्रतिष्ठेचा बेगडी बाज
कर्म न ये कामास आमच्या
शोभतो पण लांच्छीत ताज...

प्रजासत्ताक म्हणून लेवतो
निवडणूकीचा भरतारी साज II

स्वार्थाच्या कारणास आम्हा
ना भय ना कसली लाज
सगळे त्याज्य पचवूनीही
समुद्र ना विसरतो गाज...

प्रजासत्ताक म्हणून लेवतो
निवडणूकीचा भरतारी साज II

कधी 'साहेब' तर 'भाई' कधी
आम्हांस ना निषिद्ध व्याज
दुनियादारीच्या पखालीने
तू संस्कृतीस 'श्रीजल' पाज...

प्रजासत्ताक म्हणून लेवतो
निवडणूकीचा भरतारी साज II