रविवार, ११ मार्च, २०१८

चौथरा...!


घडणारे पुतळे
घडविणारे पुतळे!

बोलणारे पुतळे
बोलविणारे पुतळे,
ऐकणारे पुतळे
ऐकविणारे पुतळे!

बघणारे पुतळे
दाखविणारे पुतळे,
विचारमग्न पुतळे
अंतर्बाह्य भग्न पुतळे!

फोडणारे पुतळे
फोडविणारे पुतळे,
पूजणारे पुतळे
‘पूज्य’ ही पुतळे!

प्रेरणा ही पुतळे
धारणा ही पुतळे,
उर्जा देती पुतळे
दर्जा देती पुतळे!

तारिती पुतळे
मारिती पुतळे,
रक्षती पुतळे
भक्षति पुतळे!

साध्य पुतळे
साधन पुतळे,
साधक पुतळे
साधना ही पुतळे!

पुतळ्यांचीच दुनिया सारी
रिकाम्या डोक्यांचा पसारा
नुरता विवेक माणसापाशी
उभा चौकात भुंडा चौथरा!