शुक्रवार, ५ सप्टेंबर, २०१४

जयोस्तुते…!

 

अक्षर-ओळख, गणित, शास्त्र
भूगोलाच्या इतिहासात नेऊन
घडविले आम्हा जगण्यालायक
असिधाराव्रताचा वसा घेऊन…
 


तुमच्या शिवाय गोळे होतो
जगलो असतो मेंढर होऊन
शिकवून आम्हां केले माणूस
स्वत: उन-पावसात न्हाऊन…!
 

कसे फेडावे ऋण जन्माचे
आम्ही दिगंतरा जाऊन
कुठेही असलो तरी जगतो
हरघडी तुमचे गीत गाऊन…!

1 टिप्पणी: