मंगळवार, १६ सप्टेंबर, २०१४

कापूर...!

 

जगण्याचे मर्म उमजण्या
आयुष्य जावे लागले…
असण्याचे सार्थक होण्या
मज कापूर व्हावे लागले…!