बुधवार, १० सप्टेंबर, २०१४

विराट...!

 

आळवितो रोज किती
मी, मला अन माझे…
विराट निसर्ग-भानात
क्षुद्र जगण्याचे ओझे…!