शुक्रवार, ३१ ऑक्टोबर, २०१४

दास्य…!

 

'हरवते कुठे हे
निरागस हास्य…'
मनाची तलखी
अन बुद्धीचे दास्य…!