शनिवार, ११ मार्च, २०१७

पोकळी...


नसण्याची अभोगी लाट
असण्याचा भारवाही थाट
दुनियादारी तर कधीच
ठोकारलेली...!

जगण्याची विरक्त ओढ
मुक्तीची आसक्ती थोर
स्वार्थ-भावाची लढाई
गोंजारलेली...!

ना जाणिवेचा उजेड लख्ख
ना नेणिवेचा अंधार गच्च
अन सहवेदना तेवढी
टोकारलेली...!