मंगळवार, १४ मार्च, २०१७

तुका आकाशाएवढा...!


बहुतांच्या आम्ही न मिळो मतासी ।
कोणी कैसी कैसी भावनेच्या ॥१॥

विचार करितां वांयां जाय काळ ।
लटिकें तें मूळ फजितीचें ॥२॥

तुका म्हणे तुम्ही करा घटापटा ।
नका जाऊं वाटा आमुचिया ॥३॥

तुकाराम बीज दिनाच्या सर्व भाविकांस शुभेच्छा!