सोमवार, १३ मार्च, २०१७

रंगोत्सव...!


भस्म हीण सारे करु
उज्ज्वल ते शिरी धरू
होळीच्या रंगात रंगून
सत्त्वरूपी सारे उरू...!

होळी आणि रंगोत्सवाच्या रंगीबेरंगी शुभेच्छा !