मंगळवार, २ जानेवारी, २०१८

तुझ्या स्वागता...!


ज्येष्ठ कवयित्री शांताताई शेळके यांनी बरोब्बर २१ वर्षांपूर्वी आपल्या रोजनिशीच्या पानावर स्वहस्ताक्षरात केलेले नववर्षाचे स्वागत. कितीही काळ लोटला तरी या भावना जून न होता अधिकच परिपक्व आणि समर्पक भासतील!