बुधवार, २० नोव्हेंबर, २०१३

चलाख...!

 
देहभोगाच्या विवंचनेत
'मना'ची चलाख युक्ती
पिंडाची कुचंबणा फार अन
कावळ्याच्या हाती मुक्ती…!