सोमवार, ४ नोव्हेंबर, २०१३

गोडवा...!


उत्सव उत्कट नात्याचा

सहजीवनाचा गोडवा…

'नातिचरामि'चा मंत्र

रुजवितो पाडवा…!