सोमवार, २ डिसेंबर, २०१३

उन्मुक्त...!


 
दुखणे जुनेच तरी
 
कळ रोज नित्य नवी…
 
वाहण्या भार जगण्याचा
 
उमेद उन्मुक्तच हवी…!