बुधवार, २५ डिसेंबर, २०१३

फकीर...!


अनुनयाचा मोह नाही

अवहेलनेची खंत नाही

कळपातला होऊन चरण्या

वेड्या फकिरा उसंत नाही…!