गुरुवार, २६ डिसेंबर, २०१३

अश्मयुग...!


अजूनही त्यांच्या जाणीवेत

असूया अन तेढ फार आहे

आधुनिक जगण्यालाही

अश्मयुगाची धार आहे…!