मंगळवार, १७ डिसेंबर, २०१३

रौरव...!

 

सान्निध्याची सक्ती अन
तादात्म्याचा अभाव
याहून काय वेगळा असेल
रौरव-नरकाचा प्रभाव…!