शनिवार, १२ जुलै, २०१४

ह-व्यास...!दुनियेस उरली ना गरज 
कृष्ण, द्रोण न व्यासाची 
भलतेच गुरु अन भोगी मार्ग
इथे संधीला जोड हव्यासाची…!