मंगळवार, १४ ऑक्टोबर, २०१४

सूत्र..!


'त्यांच्या भविष्यासाठी करतो सगळे' 

हेच मूळ सूत्र न साऱ्या धकाधकीचे…?

मग, मतदान सोडून, जाणीवेने टाळा

बेजबाबदार भटकणे फुकाफुकीचे…!