शुक्रवार, २४ ऑक्टोबर, २०१४

मुग्ध...!

 

तादात्म्याची मधुर चव
अन सहजीवनाची गोडी
तळ्याची शोभा वाढवी
मुग्ध राजहंसाची जोडी…!