बुधवार, २२ ऑक्टोबर, २०१४

दिवाळी पहाट…!

 

अभ्यंग स्नानाने पुलकित
दिवाळी पहाट… सूरमयी
देहमनाचे चंदन सुगंधित
जादूई क्षण ते… मोहमयी!