बुधवार, ११ मार्च, २०१५

तेव्हा...!

 

तू हसायचीस तेव्हा
सारे कसे सोपे वाटायचे
भर उन्हाळ्याच्या दुपारी
रेशमी मेघ दाटायचे…!