मंगळवार, २४ मार्च, २०१५

जगणे...!


घड्याळी आयुष्य कसे
क्षण क्षण सरते
रोज जन्मून जगणे
कण कण मरते…!

आले किती गेले किती
किती उरले शिल्लक
आकड्यांच्या जंजाळात
जगणे होते क्षुल्लक…

हिशेबच शिकायचा तर
दोन यत्ता पुरतात
जगणे समजण्यासाठी
खुळे इथे झुरतात…!