बुधवार, ४ मार्च, २०१५

तादात्म्य...!


गतकाळाच्या स्मृती अन
आकांक्षांची स्वप्ने नवी…
जगण्याचा बहर उमलण्या
तादात्म्याची सिध्दी हवी…!